portada  

Materials

Coneguem com ha de ser el material de restauració. Què necessitarem, quines característiques ha de tenir, què determina la qualitat en un material…