Observació  By

Observació

És just l’inici del procés de restauració, moment important, la prèvia a l’inici de la feina. És el moment de valoració de l’estat de deteriorament de la peça. S’ha d’observar si la peça té corcs, si el vernís està fotut o si es de prou qualitat i pot recuperar. Si hi ha alguna peça que estigui a punt de trencar-se i s’ha d’encolar per evitar la ruptura final. Si comencem desmuntant la peça. Em de valorar el mètode de restauració que farem servir. Per a on començarem. Hem de fer un esquema del procés de restauració.