Desinsecció  By

Desinsecció

Procés on s’intenta eliminar els corcs de la fusta. Hi ha diferents mètodes per a assolir aquest objectiu tot i que degut al cicle biològic dels corcs, aquest és un animal que resulta difícil de matar. També hem d’entendre que els corcs els va crear la mare naturalesa per a ajudar a que la fusta morta s’integri més ràpidament al subsol. Els corcs acceleren aquest procés de putrefacció de la fusta. De fet, no són uns enviats de l’infern per a fer-nos la vida una mica més complicada. Però és clar, nosaltres ens agrada que els mobles ens durin molts anys!!. Be, en qualsevol cas, aquests són els mètodes mata corcs més comuns : El mètode de la congelació, mètode d’emanació de gasos, o el mètode de la injecció.

El mètode de la congelació consisteix en deixar el moble en un entorn molt fred durant uns 15 dies. No n’hi ha prou en deixar el moble en el congelador de casa s’ha de deixar en congeladors especials. Tenint en compte que la fusta és un aïllant tèrmic les temperatures han de ser realment baixes per a que el mètode funcioni. Hi ha empreses que estan especialitzades en aquest procés. Aquest mètode mata les larves de dins la fusta però no evita que s’hi tornin a posar.

El mètode d’emanació de gasos és el que normalment utilitzen els museus per a desinsectar les seves peces ja que és el més respectuós amb la fusta. Consisteix en fer el buit en una sala, extraient tot l’aire, i injectar-hi gas tòxic. Jo he he treballat en algun museu i he de dir que el mètode funciona a mitges. Hi havia molts cops que després d’aquest tractament encara hi queden corcs vius. Pensem que la quantitat d’aire que necessita un corc per a viure és tan petita que pot extreure’l de les fibres mateixes de la fusta.

Llavors, seguint amb el criteri d’aquesta explicació, no sóc partidària que el fet d’embolicar els mobles en plàstic un cop estan desinsectats amb líquid mata corc tingui cap efecte sobre el corc. Crec que si extraient l’aire d’una sala i injectant gas no l’acaba de matar, el fet de ficar-los dins d’una bossa on ni tant sols s’ha fet el buit no serveixi de gaire.

El mètode de la injecció és per a mi el més efectiu, tot i que no té uns resultats del 100%. Consisteix en injectar el líquid mata corcs forat per forat un mínim de tres cops en tres dies diferents, un cop per dia. S’ha d’injectar una vegada i deixar passar 24h fins a tornar a fer-ho. El primer cop que s’injecta la fusta, el que introduïm és una solució verinosa per als corcs. Amb la segona injecció dupliquem la concentració de verí i amb la tercera, la tripliquem. De fet, quanta més corcs te una peça més ben desinsectada queda ja que més ben impregnada queda la fusta. Quants menys corcs tingui el moble més susceptible a ser menjada és la fusta.

Si es vol que el moble quedi encara més protegit contra els corcs el que es pot fer és impregnar la fusta vista del moble amb producte mata corc. S’ha de fer quan ja hem decapat el moble, ja l’hem fregat amb paper de vidre i està a punt de rebre els acabats. Així li apliquem una capa protectora per a tota la seva superfície. No podem aplicar aquesta capa protectora sobre la peça envernissada directament per que podríem tacar el vernís. S’ha d’aplicar sobre la fusta directament no sobre del vernís que protegeix la fusta.

Voldria fer una menció especial a la tantes vegada nomenada desinsecció per gasoil. Això, senyores i senyors no funciona, i la prova està en que tots els mobles empastifats amb aquest producte han patit corcs a base de bé!! L’únic que fa aquest mètode és embrutar la fusta i res més.

De fet, hi ha tants mètodes d’intentar acabar amb els corcs com maneres de fer la paella hi ha. Però els més ortodoxos i els més correctes són els que ja us he explicat.