Matacorcs  By

Matacorcs

Degut al cicle biològic dels corcs, aquest insecte és fa difícil de matar. En qualsevol cas hem d’entendre que la desinsecció serà sempre preventiva. Hi ha molts mètodes per a intentar acabar amb el corcs però un dels més efectius, i que es pot realitzar a casa, és el de l’injecció. Per a desinsectar amb el mètode de l’injecció necessitem una xeringa i el líquid matacorcs. En l’actualitat, el líquid matacorcs el trobem en dos formats, en pot de litre o en un esprai que disposa d’una cànula. Per a una desinsecció més profunda recomano comprar el pot de litre ja que l´esprai amb la cànula no arriba tan en dins com la xeringa. I amb l’injecció i molta paciència, anem injectant el líquid matacorcs forat per forat. Si , si, forat a forat. Aquesta mètode per a que sigui realment efectiu s’ha de repetir un mínim de dues vegades en un interval de temps de 24h entre una injectada i la següent.